TAKLIMAT PENCEGAHAN KEBAKARAN SECARA DALAM TALIAN

Aktiviti terkini | 19 Julai 2020

Tempat Aktiviti:
Pusat Internat Bedong

Tujuan :
• Matlamat utama program ini adalah untuk memberi kesedaran mengenai kebakaran serta cara pencegahan kebakaran.
• Program ini dapat mengajar peserta untuk mencegah kebakaran serta cara untuk menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran.
• Program ini juga dapat mengajar peserta supaya mengunakan aplikasi zoom untuk berinteraksi secara dalam talian.

Kelebihan Aktiviti :
• Untuk memberi kesedaran mengenai kebakaran serta cara pencegahan kebakaran.
• Dapat mengajar peserta untuk mencegah kebakaran serta cara untuk menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran.
• Dapat mengajar peserta supaya mengunakan aplikasi zoom untuk berinteraksi secara dalam talian.


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :