Advokasi : Klik Dengan Bijak

14 April 2019 | Ahad
10.00 pagi - 1.00 petang | Sekolah Kebangsaan Kota Bukit, Kedah

Tujuan:
Program dijalankan adalah untuk memberikan pendedahankepada pengguna untuk menggunakan teknologi secara bijak melalui saluran klik dengan bijak.

Kelebihan:
• Pelajar dapat pendedahan untuk menggunakan teknologi secara bijak melalui saluran klik dengan bijak.
• Dapat melatih pelajar bekerja secara berkumpulan.
• Dapat memberikan taklimat mengenai fungsi PI kepada komuniti.

Penglibatan:
Para pelajar.

Perlaksanaan Aktiviti:
Program dijalankan adalah untuk memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menggunakan teknologi secara bijak. Seramai 100 orang pelajar tahap 2 di sekolah Kebangsaan Kota Bukit menyertai taklimat ini.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama